RhoVacs cancervaccin uppmärksammas i The Daily Telegraph

Apr 13, 2022

Lund, 13 april, 2022. I en artikel i The Daily Telegraph med titeln The breakthrough year for prostate cancer som publicerades tidigare i veckan beskrivs olika behandlingar mot prostatacancer. RhoVacs cancervaccin Onilcamotide presenteras tillsammans med fem andra utvalda behandlingar. Vaccinet utmärker sig bland de övriga behandlingarna genom att det är ämnat att skydda behandlade prostatacancerpatienter mot metastaser, något som RhoVacs vaccin är ensamt om inom prostatacancerbehandling.

“Onilcamotide kan utgöra ett paradigmskifte inom prostatacancer. Resultaten av vår kliniska fas IIb studie förväntar vi oss kunna presentera i maj-juni i år. Om resultatet av den kliniska studien är positiva talar flera faktorer för fortsatt, stort intresse från Big Pharma att ta produkten vidare mot marknaden genom in-licensiering eller förvärv av RhoVac”, säger Anders Månsson, vd på Rhovac.

RhoVacs prostatacancervaccin har så kallat ”Fast Track Designation” hos FDA, något som påskyndar den regulatoriska processen. En nyligen genomförd sammanställning visat att behovet av ett vaccin inom andra cancerformer än prostatacancer också är stort. Det finns goda, vetenskapliga grunder för att vaccinet är agnostiskt, det vill säga om det visar sig fungera för att skydda den studerade patientgruppen mot metastaser, så talar mycket för att det kommer att fungera även inom andra cancerformer.

I förra veckan offentliggjorde RohVac utfallet av en företrädesemission av units som stärkte kassan med cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Vid positiva resultat ger denna stärkta kassa goda förutsättningar för RhoVac att förhandla fram ett gynnsamt licens- eller förvärvsavtal.

I artikeln i The Daily Telegraph, skriven av den välrenommerade vetenskapsjournalisten David Cox, är två av fem behandlingar läkemedelsbehandlingar som förbättrar existerande terapier, en behandling bygger på radionukleotider och riktas mot patienter med spridda tumörer, medan en inte kommer att fullföljas (ett beslut som togs nyligen). Den femte behandlingen handlar om en ny teknologi för att minska biverkningar av kirurgi.

“Jag tycker verkligen att det är roligt att RhoVacs läkemedelskandidat i prostatacancer, onilcamotide, och vår snart avslutade Proof-of-Concept-studie, BRaVac, blir uppmärksammade i Storbritannien under rubriken ”The breakthrough year for Prostate Cancer”. Och att vi uppmärksammas tillsammans med storbolagens innovationer säger något om förväntningarna på vår läkemedelskandidat”, avslutar Anders Månsson.

Prenumeranter av The Daily Telegraph kan läsa artikeln här: https://www.telegraph.co.uk/health-fitness/body/breakthrough-year-prostate-cancer/