RhoVac offentliggör investeringsmemorandum avseende kommande företrädesemission

Mar 16, 2022

RhoVac AB (”RhoVac” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, 16 mars 2022,  investeringsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units (bestående av konvertibler) som styrelsen i RhoVac beslutade om den 4 mars 2022. Vid fullteckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet genom ett vederlagsfritt garantiåtagande från Bolagets största ägare, M2 Asset Management AB. Teckningstiden i företrädesemissionen inleds på torsdag, den 17 mars 2022 och avslutas den 31 mars 2022. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.rhovac.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsida.

Investeringsmemorandum och anmälningssedel

Memorandum finns tillgängligt via Bolagets (www.rhovac.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se), Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på RhoVacs och Nordic Issuings respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

Konvertibler:

Viktiga datum

Övrig information

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har RhoVac anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.