RhoVac meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med konvertibler

Apr 21, 2022

I mars 2022 genomfördes en företrädesemission av units, bestående av konvertibler, i RhoVac AB (”RhoVac”). Även allmänheten inbjöds att teckna units i emissionen. Bolaget meddelar idag, 21 April 2022, att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 26 april 2022 och stoppdag är den 28 april 2022. Samtidigt meddelar bolaget att första dag för handel med konvertibler är den 2 maj 2022. Konvertiblerna kan handlas fram till och med den 13 juli 2022.

Genom företrädesemissionen nyemitterades 624 494 konvertibler, vilka kan konverteras till lika många aktier. Konverteringsperioden pågår från och med den 15 juni 2022 till och med den 15 juli 2022. Vid full konvertering ökar antalet aktier i RhoVac från 19 047 102 aktier till 19 671 596 aktier.

Emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och konvertiblerna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 2 maj 2022. Konvertiblerna kommer att handlas på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 maj 2022 till och med den 13 juli 2022. Kortnamn för konvertiblerna är RHOVAC KV 1 och ISIN-kod SE0017615602.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB varit finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått bolaget med rådgivning avseende kommunikation.