Styrelseledamot Lars Hedbys tillträder som tillförordnad VD i RhoVac 1 september

Aug 26, 2022

RhoVac AB ("RhoVac") meddelar idag, den 26 augusti 2022, att styrelsen beslutat att utse styrelseledamot Lars Hedbys till tillförordnad VD för RhoVac, med start från och med 1 september 2022. Som tidigare meddelats, så lämnade Anders Månsson in sin avskedsansökan den 15 juli och kommer att tillträda sin nya tjänst den 1 september.

Gunnar Gårdemyr, styrelseordförande: ”Då Lars har arbetat i styrelsen för RhoVac sedan 2015 och har erfarenhet från liknande uppdrag, så är han väl lämpad att ta över rollen som tillförordnad VD på Rhovac under perioden fram tills dess att RhoVacs framtid är avgjord.”


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-26 08:36 CET.