RhoVac’s målprotein RhoC uppmärksammas i den vetenskapliga tidskriften Cancer Cell International

Feb 25, 2022

RhoVac AB (”RhoVac”) den 25 februari 2022. I den vetenskapliga tidskriften Cancer Cell International, publicerar Lou och medarbetare nya fynd kring RhoC’s funktion i migration av cancerceller. RhoC är målproteinet som RhoVac använder sig av i den pågående immunonkologiska kliniska prövningen i prostatacancer (BRaVac).

I den vetenskapliga artikeln Role of RhoC in cancer cell migration, beskriver Lou och medarbetare RhoC’s centrala roll i regleringen av migrationen av cancerceller till närliggande vävnad. Som artikeln belyser, så har cancerceller med ett överuttryck av RhoC-genen starkare metastaserande egenskaper, i form av större migrationsfunktionalitet vilket gör att de kan ta sig till närliggande vävnad. I artikeln konkluderas följande:

RhoC:s betydande roll vid tumörmetastasering tyder på att det kan ha stor potential som mål för antimetastasbehandling. För närvarande är anti-cancerforskningen som involverar RhoC inte särskilt omfattande, möjligen på grund av otillräcklig tillgång på detaljer om mekanismen för RhoC-verkan vid cancermetastaser. Befintliga studier indikerar dock tydligt att både läkemedel och vacciner mot RhoC har uppnått utmärkta resultat. Kanske kommer RhoC-inriktade behandlingsscheman att accepteras i klinisk praxis i framtiden.

Artikeln kan läsas här:  https://cancerci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12935-021-02234-x

RhoVac’s immunonkologiska behandling med läkemedelskandidaten onilcamotide går ut på att aktivera T celler i kroppen, för att angripa metastaserande cancerceller som bär på RhoC-proteinet och därmed förhindra etablering av sekundära tumörer i andra vävnader. I den snart avslutade kliniska prövningen i prostatacancer, utvärderas om läkemedelskandidaten onilcamotide kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativt syftande lokal behandling. Resultat från studien beräknas presenteras i maj/juni 2022. VD, Anders Månson, kommer också att presentera på Aktiespararnas ”Aktiedagen Stockholm” 15 mars.

RhoVacs VD, Anders Månsson, kommenterar: "Vi är mycket glada att möjligheterna kring effektiv cancerterapi som bygger på RhoC uppmärksammas på bredare front. Att vi står i begrepp att avsluta en klinisk fas IIb-studie med en drog med en RhoC-beroende verkningsmekanism gör oss klart ledande på området. Vi arbetar nu resolut vidare med avslutningen av studien”.