RhoVac presenterar på Aktiespararnas arrangemang Aktiedagarna i Stockholm den 15 mars 2022

Mar 10, 2022

RhoVac’s VD Anders Månsson kommer att presentera på Aktiespararnas arrangemang Aktiedagarna i Stockholm den 15:e mars, där han bland annat kommer att presentera den förestående företrädesemissionen av konvertibler (teckningsperiod 17-31 mars 2022).

Den 15:e mars kl. 19.00 kommer VD Anders Månsson att presentera RhoVac på Aktiespararnas evenemang Aktiedagarna i Stockholm. Möjligheten att ta del av presentationen kommer finnas live på webben, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna och ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Passa på att ställa dina frågor till presentatören, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se. Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i samband med presentationen.

Skriftliga svar på vanliga frågor kring företrädesemissionen kommer också att publiceras på https://www.rhovac.se/investerare/rapporter/  inför teckningsperioden.