RhoVac AB offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2021

Apr 27, 2022

RhoVac AB (publ) meddelar idag, 27 April 2022, att bolaget offentliggör årsredovisning för 2021. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 27 april 2022 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 18 maj 2022.

Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.rhovac.com), på Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com) samt på bolagets kontor (c/o Medicon Village AB, Scheeletorget 1, 223 81 Lund).