RhoVac ger statusuppdatering och undersöker förutsättningarna för en accelererad återbetalning av konvertibellånet

Jun 30, 2022

RhoVac AB ("RhoVac") (30 juni 2022) ett svenskt bolag verksamt inom cancerimmunterapi, tvingades den 29 maj 2022 meddela att bolagets fas IIb-studie i prostatacancer, BRaVac, trots de tidigare positiva resultaten relaterade till substansen, inte lyckades visa att RV001 (onilcamotide) var överlägset placebo när det gäller att förhindra progression hos patienter med biokemiskt återfall (en ökning av PSA) efter kurativt syftande behandling. Vidare undersökningar av studiedata har gjorts, men hittills har inget konkret identifierats som bedöms ge en tillräckligt fördelaktig risk/nytta-ratio för att motivera vidare studier. Granskningen av data fortsätter under juli månad. Samtidigt undersöker styrelsen möjligheterna för ett potentiellt samgående mellan RhoVac och något annat bolag för att maximalt utnyttja tillgångna i RhoVac. Alternativet är sannolikt en solvent likvidation av bolaget, om ytterligare studier inte kan motiveras. Oavsett alternativ undersöker bolaget förutsättningarna för en accelererad återbetalning av konvertibellånet med en första delbetalning redan i slutet av sommaren.

I slutet av maj implementerade bolaget en reservplan som fokuserar på kostnadsminimering, samtidigt som bolaget genomför ytterligare analyser av resultaten, i syfte att ge styrelsen ett underlag för rekommendationer om bolagets framtid. Status är följande:

RhoVac kommer att kalla till en extra bolagsstämma, som kommer att avhållas senast i september 2022. Vid denna tidpunkt räknar RhoVac med att ha beslutsunderlag för samtliga till buds stående alternativ, enligt ovan, och stämman bedöms kunna fatta beslut om framtiden för bolaget understödd av styrelsens rekommendationer. Oavsett alternativ, undersöker RhoVac förutsättningarna för en accelererad återbetalning av konvertibellånet med en första delbetalning i slutet av sommaren.


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-30 08:27 CET.