Styrelseledamot i Rhovac AB avgår på grund av hälsoskäl

Oct 18, 2022

RhoVac AB (publ) meddelar idag, oktober 18, 2022, att styrelseledamot och medgrundare Anders Ljungqvist, avgår från styrelsen på egen begäran på grund av hälsoskäl.

Gunnar Gårdemyr, styrelseordförande, kommenterar: ”Jag vill å styrelsens vägnar skänka ett varmt tack till Anders för hans avgörande insatser i olika roller i bolaget genom alla år. Han har varit en inspiration för oss alla och det är beklagligt men fullt förståeligt att Anders nu tvingas fokusera på sin hälsa och familj och därmed lämnar styrelsens arbete”.