RhoVacs VD, Anders Månsson, har lämnat in sin avskedsansökan

Jul 15, 2022

RhoVac AB ("RhoVac"), meddelar idag, 15 juli 2022, att bolagets VD, Anders Månsson, meddelat sin önskan om att få lämna sin tjänst i bolaget senast efter 3 månaders stipulerad uppsägningstid.   

I avvaktan på ett slutgiltigt avgörande avseende bolagets framtid har RhoVacs VD, Anders Månsson, beslutat att lämna besked om uppsägning av sin tjänst hos bolaget, och han kommer att lämna RhoVac senast 30 september.

Gunnar Gårdemyr, Styrelseordförande: ”Jag önskar Anders Månsson lycka till och tackar uppriktigt honom för ett väl utfört arbete, inte minst avseende bolagets kommunikation, både i med- och motgång. Bolaget menade sig ha en väl underbyggd exitprocess som kunde ha exekverats väl om bara den avgörande studien BRaVac hade nått sin primära målsättning.”

Styrelsen har vidare inte uteslutit ett möjligt sammangående med ett annat bolag, men ett sådant bolag kommer i så fall att behöva ledas av en annan VD.

En extra stämma kommer inom kort att sammankallas för beslut om de alternativ som står till buds för bolaget givet den uppkomna situationen efter BRaVac.


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-15 10:12 CET.