Korrigering av investeringsmemorandum avseende RhoVacs företrädesemission

Mar 22, 2022

RhoVac AB (”RhoVac” eller ”Bolaget”) korrigerar med detta pressmeddelande, den 22 mars 2022, ett faktafel i det memorandum avseende företrädesemission som Bolaget offentliggjorde den 16 mars 2022.

I memorandumet uppges felaktigt att styrelseledamot Lars Hedbys aktieinnehav i RhoVac uppgår till 38 892 aktier. Korrekt antal är 5 556 aktier. Teckningstiden i företrädesemissionen pågår till och med 31 mars 2022.