RhoVac deltar i lunchseminariet: Kan det komma tillbaka? under Cancerveckan arrangerat av FOKUS patient[®]

Jan 31, 2022

FOKUS patient® arrangerar fyra lunchseminarier under Cancerveckan mellan 1 och 4 februari. Den 2 februari websänds ett seminarium med titeln ”Kan det komma tillbaka?” som bland annat tar upp den oro som många cancerpatienter känner efter genomgången behandling som ska vara botande, men som alltför ofta inte är det. Samtalet handlar också om vad som kan vara till hjälp för patienten i dennes livssituation. RhoVacs VD Anders Månsson och den vetenskapliga rådgivaren Per-Anders Abrahamsson kommer att diskutera den behandling som är under utveckling i syfte att skydda cancerpatienter, hindra återfall, och uppkomst av metastaser och den stora påverkan detta kan få på framtida cancerbehandling.

Seminariet websänds 2 februari, kl. 12.30 – 13.30.

Arrangör: FOKUS Patient®, https://fokuspatient.se/

För att delta i det kostnadsfria seminariet, anmäl dig genom att maila till anna@fokuspatient.se senast den 1 februari.

Medverkande:

Katarina Johansson, grundare av, och fd ordf för Nätverket mot Cancer, senior rådgivare hälso- och sjukvårdsfrågor.
Anders Månsson, VD, RhoVac, ett läkemedelsbolag som utvecklar ett cancervaccin, framtaget för att skydda cancerpatienter, hindra återfall och uppkomst av metastaser efter genomgången cancerbehandling. www.rhovac.se

Per-Anders Abrahamsson, läkare och Professor Emeritus urologisk onkologi, Lunds Universitet.
Helena Torsler Andersson, rådgivare Cancerlinjen, Cancerfonden.

Moderator:
Petra Eurenius, FOKUS Patient®