RhoVac avslutar tjänst om likviditetsgaranti i aktien och meddelar om sista dag för handel med konvertibeln

Jul 13, 2022

RhoVac AB ("RhoVac"), meddelar idag att bolaget med effekt från 13 juli sagt upp sitt avtal med Sedermera om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Första handelsdagen utan likviditetsgaranti blir den 14 juli 2022. Vidare meddelar bolaget att den sista dagen för handel med bolagets konvertibel är 13 juli.

I avvaktan på ett slutgiltigt avgörande avseende bolagets framtid har RhoVac beslutat att säga upp avtalet med Sedermera avseende likviditetsgaranti i aktien. Likviditetsgarantin betyder i praktiken en garanterad tillgänglig volym i aktien samt att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte blir för stor. Men i dagsläget bedömer bolaget inte att en sådan garanti är nödvändig, och garantin upphör därför att gälla 14 juli 2022.

Vidare meddelar bolaget att 13 juli är sista dag för handel med konvertibeln. Bolaget återkommer inom kort avseende en accelererad återbetalningsplan av konvertibellånet.