Press Release

RhoVac meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med konvertibler

Apr 21, 2022

I mars 2022 genomfördes en företrädesemission av units, bestående av konvertibler, i RhoVac AB (”RhoVac”). Även allmänheten inbjöds att teckna units i emissionen. Bolaget meddelar idag, 21 April 2022, att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 26 april 2022 och stoppdag är den 28 april 2022. Samtidigt meddelar bolaget att första dag för handel med konvertibler är den 2 maj 2022. Konvertiblerna kan handlas fram till och med den 13 juli 2022.

Genom företrädesemissionen nyemitterades 624 494 konvertibler, vilka kan konverteras till lika många aktier. Konverteringsperioden pågår från och med den 15 juni 2022 till och med den 15 juli 2022. Vid full konvertering ökar antalet aktier i RhoVac från 19 047 102 aktier till 19 671 596 aktier.

Emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och konvertiblerna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 2 maj 2022. Konvertiblerna kommer att handlas på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 maj 2022 till och med den 13 juli 2022. Kortnamn för konvertiblerna är RHOVAC KV 1 och ISIN-kod SE0017615602.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB varit finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att onilcamotide har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb-studie som har rekryterat fler än 180 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras H1 2022, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av onilcamotide i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com. RhoVac analyseras av EDISON Group och av Analysguiden. Länkar till dessa analyser återfinns nedan:

Edison:
https://www.edisongroup.com/publication/on-the-home-straight/30558/

Analysguiden:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-rhovac-behandlingsdelen-i-fas-2b-med-cancervaccin-avslutad

Om BRaVac
BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie med det primära målet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten onilcamotide kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativ avsiktlig behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie som har rekryterat fler än 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) och USA. Efter behandlingen kommer patienter i studien att ingå i en ”Extended Follow-up” som kan vara fram till och med Q4 2022.