Press Release

Styrelseledamot Lars Hedbys tillträder som tillförordnad VD i RhoVac 1 september

Aug 26, 2022

RhoVac AB ("RhoVac") meddelar idag, den 26 augusti 2022, att styrelsen beslutat att utse styrelseledamot Lars Hedbys till tillförordnad VD för RhoVac, med start från och med 1 september 2022. Som tidigare meddelats, så lämnade Anders Månsson in sin avskedsansökan den 15 juli och kommer att tillträda sin nya tjänst den 1 september.

Gunnar Gårdemyr, styrelseordförande: ”Då Lars har arbetat i styrelsen för RhoVac sedan 2015 och har erfarenhet från liknande uppdrag, så är han väl lämpad att ta över rollen som tillförordnad VD på Rhovac under perioden fram tills dess att RhoVacs framtid är avgjord.”


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-26 08:36 CET.

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2019 påbörjades en patientrekrytering till en större klinisk fas IIb-studie som inkluderade drygt 180 patienter med prostatacancer. Top Line-resultaten presenterades i maj 2022. Ytterligare data utvärderas för närvarande. RhoVac är listat på Spotlight Stockmarket. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.