Press Release

RhoVac presenterar på Aktiespararnas arrangemang Aktiedagarna i Stockholm den 15 mars 2022

Mar 10, 2022

RhoVac’s VD Anders Månsson kommer att presentera på Aktiespararnas arrangemang Aktiedagarna i Stockholm den 15:e mars, där han bland annat kommer att presentera den förestående företrädesemissionen av konvertibler (teckningsperiod 17-31 mars 2022).

Den 15:e mars kl. 19.00 kommer VD Anders Månsson att presentera RhoVac på Aktiespararnas evenemang Aktiedagarna i Stockholm. Möjligheten att ta del av presentationen kommer finnas live på webben, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna och ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Passa på att ställa dina frågor till presentatören, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se. Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i samband med presentationen.

Skriftliga svar på vanliga frågor kring företrädesemissionen kommer också att publiceras på https://www.rhovac.se/investerare/rapporter/  inför teckningsperioden.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb-studie som har rekryterat 180 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras H1 2022, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.