Press Release

Styrelseledamot i Rhovac AB avgår på grund av hälsoskäl

Oct 18, 2022

RhoVac AB (publ) meddelar idag, oktober 18, 2022, att styrelseledamot och medgrundare Anders Ljungqvist, avgår från styrelsen på egen begäran på grund av hälsoskäl.

Gunnar Gårdemyr, styrelseordförande, kommenterar: ”Jag vill å styrelsens vägnar skänka ett varmt tack till Anders för hans avgörande insatser i olika roller i bolaget genom alla år. Han har varit en inspiration för oss alla och det är beklagligt men fullt förståeligt att Anders nu tvingas fokusera på sin hälsa och familj och därmed lämnar styrelsens arbete”.

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market).. Under 2019 påbörjades en patientrekrytering till en större klinisk fas IIb-studie som inkluderade drygt 180 patienter med prostatacancer. Top Line-resultaten presenterades i maj 2022 men ingen klinisk effekt kunde påvisas. RhoVac är listat på Spotlight Stockmarket. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.